SC INSTAL POMPE GRUP SRL, în calitate de vânzător al produselor, asigură garanția produselor achiziționate de dumneavoastră.

Vă rugăm să luați la cunoștință dispozițiile Certificatului de Garanție și să păstrați factura de achiziție, pentru eventuale reclamații privind lipsa de conformitate a produsului. Pentru orice reclamație, vă rugăm să ne trimiteți o sesizare în scris.

Garanția devine inaplicabilă și SC INSTAL POMPE GRUP SRL nu poate fi făcută răspunzătoare de niciun fel de defect ce poate apărea din cauza:

  • depozitării sau utilizării produselor în condiții de umiditate sau alte condiții improprii;
  • deteriorării mecanice, termice sau de altă natură;
  • intervenției, reparării sau modificării făcute de persoane neautorizate;
  • utilizării în condiții improprii sau incorecte de către consumator, altele decât cele pentru care produsul a fost proiectat.

Garanția comercială:

SC INSTAL POMPE GRUP SRL acordă consumatorului o garanție comercială independentă și suplimentară față de garanția acordată de lege. Garanția comercială nu acoperă lipsa de conformitate a produsului, neimputabilă consumatorului, existentă la momentul când au fost livrate produsele, pentru care se acordă garanția legală în conformitate cu prevederile Legii nr. 449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora și cu cele ale Ordonanței de Guvern nr. 21/1992 privind protecția consumatorului. Drepturile conferite prin lege consumatorului nu sunt afectate prin garanția comercială adițională oferită prin Certificatul de garanție.

În cazul neconformității produsului, consumatorul are dreptul de a solicita SC INSTAL POMPE GRUP SRL aducerea la conformitate, sau dacă acest lucru nu este posibil, înlocuirea acestuia sau, după caz, restituirea contravalorii aferente produsului. În cazul unei reclamații, SC INSTAL POMPE GRUP SRL poate repara produsul, înlocui cu unul identic sau, dacă acesta nu este disponibil în stoc, cu un alt produs similar, cu posibilitatea plății sau restituirii unei diferențe de preț.

Dacă SC INSTAL POMPE GRUP SRL constată că produsul nu poate fi reparat, va proceda la înlocuirea acestuia. În cazul în care produsul nu este disponibil iar consumatorul nu dorește înlocuirea produsului defect cu un alt produs, SC INSTAL POMPE GRUP SRL va rambursa consumatorului contravaloarea produsului, în termen de maxim 15-20 zile calendaristice de la data primirii reclamației scrise și a produsului în cauză.

Orice măsură reparatorie nu poate depăși 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data la care consumatorul a adus la cunoștința SC INSTAL POME GRUP SRL lipsa de conformitate a produsului.

Deteriorările produselor, cum ar fi de exemplu: zgârieturile, rupturile, deformările care nu au fost aduse la cunoștința SC INSTAL POMPE GRUP SRL în momentul recepționării produsului de către consumator, în vederea acordării garanției, nu sunt acoperite de garanție. Intervențiile neautorizate asupra produsului, nerespectarea instrucțiunilor de utilizare și întreținere, precum și utilizarea acestuia în alte condiții decât cele pentru care a fost conceput, conduce la anularea garanției.

Uzura excesivă datorată obturării orificiilor de acces, ventilație sau aerisire precum și cele apărute în urma lovirii sau frecării cu alte materiale, suprafețe sau expunerii la soare sau la temperaturi ridicate, nu sunt acoperite de garanție.

Deteriorările apărute ca urmare a contactului cu apă, zăpadă, solvenți, combustibili, nisip, smoală, bitumul moale sau alte materiale corozive a elementelor electrice și electronice, nu sunt acoperite de garanție.

Copyright Instal Pompe 2021. Toate drepturile rezervate

Web Design by Media Serv