Termeni și condiții de utilizare a magazinului online www.instal-pompe.ro

Acest document reprezintă acordul legal dintre S.C. INSTAL POMPE GRUP S.R.L. și dumneavostră ca și client. Vă invităm să citiți cu  atenție termenii și condițiile înainte de utilizarea serviciilor noastre. Vă rugăm de asemenea să citiți si Politica de Confidențialitate care, împreună cu acest document reprezintă setul complet de documente juridice aplicabile in utilizarea site-ului și a serviciilor noastre.

Prin utilizarea serviciilor noastre, dumneavoastră, în calitate de Client, sunteți de acord cu Termenii și Condițiile prezente. În cazul în care nu sunteți de acord cu clauzele prezentului document, vă rugăm să încetați utilizarea serviciilor noastre.

Disclaimer

În măsura permisă de legea aplicabilă, excludem toate reprezentările, garanțiile și condițiile referitoare la aplicația noastră și la utilizarea acesteia. Nimic din această clauză însă, nu va:

 • limita sau exclude răspunderea dvs. în ce privește interpretarea greșită a informațiilor prezentate în website-ul nostru;
 • limita orice răspundere a dvs. în orice mod care nu este permis de lege;

Dispoziții generale

Acest website este deținut și operat de compania S.C. INSTAL POMPE GRUP S.R.L. cu sediul în Șura Mică, Str. Sportului, Nr. 2, Jud. Sibiu, înregistrată la ORC sub nr. J32/66/2010, având CIF RO 26479935. În întreg documentul, termenii „noi”, „Instal Pompe Grup” și „nostru” „noastre” se referă la compania S.C. INSTAL POMPE GRUP S.R.L. Vă punem la dispoziție acest website, incluzând toate informațiile, instrumentele și serviciile disponibile pentru dvs., clientul final, condiționat de acceptarea integrală de către dvs. a prevederilor menționate aici.

Autoritate și capacitate

Părțile și reprezentanții lor legali garantează că au autoritatea și capacitatea de a încheia acest acord.

Forța executorie

Acest acord constituie un set de obligații legale, valabile și obligatorii, aplicabile părților implicate. Prin accesarea aplicației și achiziționarea serviciilor noastre, vă angajați că sunteți de acord Termenii și Condițiile prezente. Acești Termeni și Condiții se aplică tuturor vizitatorilor și utilizatorilor website-ului https://instal-pompe.ro/.

Toate funcțiile sau instrumentele nou adăugate pe viitor în lista curentă de servicii vor fi, de asemenea, supuse Termenilor și Condițiilor prezente. Clientul poate revizui versiunea cea mai actuală a Termenilor și Condițiilor în orice moment în cadrul website-ului. Ne rezervăm dreptul de a actualiza, modifica sau înlocui orice parte din acești Termeni și Condiții prin publicarea actualizărilor și / sau modificărilor în aplicația noastră. La fiecare achiziție pe care o face, Clientului i se solicită să fie de acord cu Termenii și Condițiile, ceea ce implică acordul său cu privire la versiunea documentului de la data Comenzii. În cazul în care Clientul nu va fi de acord cu versiunea actualizată a documentului, nu va putea efectua achiziția, și va avea dreptul să își închidă Contul.

Definiții

Vânzător – Instal Pompe Grup sau un partener.

Cumpărător – persoană fizică / persoană juridică sau orice entitate juridică care își face un Cont în Site și efectuează o Comandă.

Client – persoana fizică / persoana juridică care are sau obține acces la Site, prin orice mijloc de comunicare pus la dispozitie de catre Instal Pompe Grup (electronic, telefonic, etc) sau în baza unui acord de utilizare existent între Instal Pompe Grup și acesta, și care necesită crearea și utilizarea unui CONT.

Utilizator – orice persoana fizică / juridică înregistrată pe Site, care, prin finalizarea procesului de creare a Contului, și-a dat acordul cu privire la clauzele specifice site-ului din secțiunea Termeni și Condiții Generale.

Cont – secțiunea din Site formată dintr-o adresă de e-mail și o parolă care permite Cumpărătorului transmiterea Comenzii și care conține informații despre Client / Cumpărător și istoricul Cumpărătorului în Site (Comenzi, favorite etc.).

Favorite – secțiune din Cont care permite Cumpărătorului / Utilizatorului să își creeze Liste.

Listă – pagina web din Favorite în care Cumpărătorul / Utilizatorul poate adăuga Bunuri pe care le consideră a fi preferate și pe care, ulterior, le poate adăuga în coșul de cumpărături („coșul meu”).

Site – domeniul instal-pompe.ro si subdomeniile acestuia.

Comandă – un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător și Cumpărător prin care Cumpărătorul transmite Vânzătorului, prin intermediul Site-ului intenția sa de a achiziționa Bunuri și Servicii de pe Site.

Bunuri și Servicii – orice produs sau serviciu, inclusiv documentele și serviciile menționate în Comandă, care urmează a fi furnizate de către Vânzător, Cumpărătorului ca urmare a Contractului încheiat. Situația stocurilor, prețul produselor, culorile din imagine, descrierile /  caracteristicile / datele tehnice, a mărimilor și culorilor disponibile pentru fiecare produs, nu sunt contractuale. Situația stocurilor evoluează rapid și este posibil ca datele de pe site sa nu mai reflecte realitatea. Pentru informații exacte vă rugăm sa ne contactați la telefon: +40 369 446 963 sau email: office@instal-pompe.ro

Campanie – acțiunea de a expune în scop comercial, un număr finit de Bunuri și / sau Servicii având un stoc limitat și predefinit, pentru o perioadă limitată de timp stabilită de către Vânzător.

Contract – reprezinta contractul la distanță încheiat între Vânzător și Cumpărător, fără prezența fizică simultană a Vânzătorului și a Cumpărătorului.

Conținut

 • toate informațiile de pe Site care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament electronic;
 • conținutul oricărui e-mail trimis Cumpărătorilor de către Vânzător prin mijloace electronice și / sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;
 • orice informație comunicată prin orice mijloc de către un angajat / colaborator al Vânzătorului, Cumpărătorului, conform informațiilor de contactare, specificate sau nu de catre acesta;
 • informații legate de Bunurile și / sau Serviciile și / sau tarifele practicate de Vânzător într-o anumită perioadă;
 • informații legate de Bunurile și / sau Serviciile și/ sau tarifele practicate de către un terț cu care Vânzătorul are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă;
 • date referitoare la Vânzător, sau alte date privilegiate ale acestuia.

Document – prezentele Termene și Condiții

Newsletter – mijloc de informare periodic, exclusiv electronic, respectiv poștă electronică (e-mail, SMS) asupra Bunurilor și Serviciilor și / sau a promoțiilor desfășurate de Vânzător într-o anumită perioadă, fără nici un angajament din partea Vânzătorului cu referire la informațiile conținute de acesta.

Tranzacție – încasarea sau rambursarea unei sume rezultată din vânzarea unui bun și / sau Serviciu de către Vânzător, Cumpărătorului, prin utilizarea serviciilor procesatorului de carduri agreat de către Vânzător, indiferent de modalitatea de livrare.

Documente Contractuale

Prin înregistrarea unei Comenzi pe Site, Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Vânzătorul își derulează operațiunile comerciale.

Notificarea primită de către Cumpărător, după efectuarea Comenzii are rol de informare și nu reprezintă acceptarea Comenzii. Această notificare se face electronic (e-mail) sau telefonic.

Pentru motive justificate, Vânzătorul își rezervă dreptul de a modifica cantitatea Bunurilor și / sau Serviciilor din Comandă. Dacă efectuează o modificare, va anunța Cumpărătorul la adresa de e-mail sau la numărul de telefon puse la dispoziția Vânzătorului la efectuarea Comenzii și va returna suma achitată.

Contractul se consideră încheiat între Vânzator și Cumpărător în momentul primirii de către Cumpărător de la Vânzător, prin intermediul poștei electronice și / sau SMS a notificării de expediere a Comenzii.

Politica de vânzare online

Accesul în vederea efectuării unei Comenzi îi este permis oricărui Client / Cumpărător. Pentru motive justificate Instal Pompe Grup își rezervă dreptul de a restricționa accesul Clientului / Cumpărătorului în vederea efectuării unei Comenzi și / sau la unele din modalitățile de plată acceptate, în cazul în care consideră ca în baza conduitei sau a activității Clientului / Cumparatorului pe Site, acțiunile acestuia ar putea prejudicia în vreun fel Instal Pompe Grup. În oricare dintre aceste cazuri, Clientul / Cumpărătorul se poate adresa companiei pentru a fi informat cu privire la motivele care au condus la aplicarea măsurilor sus-menționate.

Comunicarea cu Vânzătorul se poate realiza prin interacțiunea directă cu acesta sau prin adresele menționate la secțiunea “contact” din Site. Vânzătorul are libertatea de a gestiona informațiile primite fără a fi nevoit să aducă justificări pentru aceasta.

Instal Pompe Grup poate publica pe Site informații despre Bunuri și / sau Servicii și / sau promoții.

Toate tarifele aferente Bunurilor și / sau Serviciilor prezentate pe Site sunt exprimate în lei (RON) și includ T.V.A.

În cazul plăților online, Vânzătorul nu este / nu poate fi făcut responsabil pentru niciun alt cost suplimentar suportat de Cumpărător, incluzând dar nelimitându-se la comisioane de conversie valutară aplicate de catre banca emitentă a cardului acestuia, în cazul în care moneda de emitere a acestuia diferă de RON. Responsabilitatea pentru aceasta acțiune o poartă numai Cumpărătorul.

Toate informațiile folosite pentru descrierea Bunurilor și / sau a Serviciilor disponibile pe Site (imagini statice / dinamice / prezentări multimedia / etc.) nu reprezintă o obligație contractuală.

Cesionarea și subcontractarea

Instal Pompe Grup poate cesiona și / sau subcontracta o terță parte pentru Servicii ce țin de onorarea Comenzii, cu informarea Cumpărătorului, nefiind necesar acordul acestuia. Vânzătorul va fi întotdeauna responsabil față de Cumpărător pentru toate obligațiile contractuale.

Dreptul de proprietate intelectuală și industrială

Conținutul, astfel cum este definit in preambul, incluzând dar nelimitându-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și / sau conținut multimedia prezentate pe Site, sunt proprietatea exclusivă a Instal Pompe Grup, acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile obținute în acest sens în mod direct sau indirect (prin licențe de utilizare și / sau publicare).

Clientul / Cumpărătorul poate copia, transfera și / sau utiliza Conținut numai în scopuri personale sau non-comerciale, numai în cazul în care acestea nu intră în conflict cu prevederile Documentului.

Este interzisă orice utilizare a Conținutului în alte scopuri decât cele permise expres prin prezentul Document sau de acordul de utilizare care îl însoțește, în cazul în care acesta există.

Comanda

Clientul / Cumpărătorul poate efectua Comenzi pe Site, prin adăugarea Bunurilor și / sau Serviciilor dorite în coșul de cumpărături, urmând a finaliza Comanda efectuând plata prin una dintre modalitățile indicate expres. Odată adăugat în coșul de cumpărături, un Bun și / sau un Serviciu este disponibil pentru achizitie în măsura în care există stoc disponibil pentru aceasta. Adăugarea unui Bun / Serviciu în coșul de cumpărături, în lipsa finalizării Comenzii, nu atrage după sine înregistrarea unei comenzi, implicit nici rezervarea automată a Bunului / Serviciului.

Prin finalizarea Comenzii, Cumpărătorul consimte ca toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete și adevărate la data plasării Comenzii.

Prin finalizarea Comenzii, Cumparatorul consimte ca Vânzătorul poate sa îl contacteze, prin orice mijloc disponibil / agreat de Vânzător, în orice situație în care este necesară contactarea Cumpărătorului.

Vanzătorul poate anula Comanda efectuată de către Cumpărător, în urma unei notificări prealabile adresate Cumpărătorului, fără nici o obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poata să pretindă celeilalte daune-interese în următoarele cazuri:

 • neacceptarea de catre banca emitenta a cardului Cumpărătorului, a tranzacției, în cazul plății online;
 • invalidarea tranzacției de către procesatorul de carduri agreat de Instal Pompe Grup, în cazul plății online;
 • datele furnizate de către Client / Cumpărător pe Site, sunt incomplete și / sau incorecte;

În cazul în care Clientul / Cumpărătorul solicită retragerea din Contract în cadrul termenului legal de retragere din contract, trebuie să returneze și eventualele cadouri care au însoțit produsul respectiv. In cazul în care Comanda este achitată, Vânzătorul va rambursa suma în maxim 14 (paisprezece) zile de la data informării Vânzătorului de către Cumpărător asupra deciziei sale de retragere din Contract. Suma va fi returnată după cum urmează:

 • pentru Comenzile achitate cu card online: prin restituire în contul din care a fost efectuată plata;
 • pentru Comenzile achitate cu Op / rambursprin virament bancar;

Vânzătorul va putea amâna rambursarea sumei până la primirea Bunurilor vândute sau până la primirea unei dovezi conform căreia acestea au fost expediate, în cazul în care nu s-a oferit să recupereze el însuși Bunurile (se va lua data cea mai recentă). În cazul în care un Bun și / sau Serviciu comandat de către Cumpărător, nu poate fi livrat de către Vânzător, acesta din urma va informa Clientul / Cumpărătorul asupra acestui fapt și va returna în contul Cumpărătorului contravaloarea Bunului și / sau Serviciului, în termen de maxim 7 (șapte) zile de la data la care Vânzătorul a luat la cunostință acest fapt sau de la data la care Cumpărătorul și-a exprimat în mod expres intenția de reziliere a Contractului.

Bunuri / Servicii pentru care nu se asigură dreptul de retur

În conformitate cu dispoziţiile O.G. nr. 130/2000 în cazul în care cumpărătorul este nemulțumit de performanțele sau calitatea produsului, sau dacă constată că produsul nu corespunde cerințelor specificate, poate returna bunurile achiziționate. Astfel produsele livrate în urma unei comenzi plasate online, fara a vedea produsul, se pot returna, de preferință în ambalajul original şi în aceaşi stare în care au fost recepţionate, în termen de 14 zile calendaristice de la primire.

Termenul de 14 zile prevăzut pentru exercitarea acestui drept începe să curgă de la data primirii lor de către consumator. Așadar, pentru a fi luat în considerare, formularul de retur poate fi trimis cel tarziu in a 14-a zi calendaristică de la data livrării produsului, doar pentru produsele care sunt intacte.

Contravaloarea produselor comandate se va returna în maxim 14 zile calendaristice de la data denunțării în scris a contractului de către consumator. Suma va fi returnată dupa cum urmează:

 • pentru Comenzile achitate cu card online: prin restituire în contul din care a fost efectuată plata;
 • pentru Comenzile achitate cu Op / rambursprin virament bancar;

S.C. INSTAL POMPE GRUP S.R.L.. va putea amâna rambursarea sumei până la primirea produselor vândute sau până la primirea unei dovezi conform căreia acestea au fost expediate, în cazul în care nu s-a oferit să recupereze el însuși produsele (se va lua data cea mai recentă).

Cumpărătorul va trebui să suporte doar costurile directe legate de returnarea produselor.

Condiții generale de returnare

Puteți solicita returul produselor livrate, dacă vă aflați în una dintre situațiile de mai jos:

Produs care nu este conform cu specificațiile de pe site

Dacă produsul comandat se dovedește a nu fi conform cu specificațiile din oferta noastră, puteți solicita returnarea acestuia pentru înlocuire sau rambursarea integrală a contravalorii. Dacă se agreează înlocuirea cu un produs de o valoare mai mare, veți plăti diferența, respectiv dacă valoarea este mai mică, veți primi o rambursare parțială până la valoarea produsului înlocuitor. Costurile de retur și de transport pentru produsul înlocuitor, dacă este cazul, sunt suportate de către client.

Produse care v-au fost livrate greșit

Dacă vi s-a livrat alt produs decât cel comandat, vă rugăm să semnalați cât mai curând acest lucru pentru a returna produsul și a fi înlocuit cu cel corect. Toate costurile de retur și transport ale produsului corect vor fi suportate de către S.C. Instal Pompe Grup S.R.L.

Produse defecte în perioada de garanție

Produsele care prezinta defecte in perioada de garanție vor fi aduse la conformitate de către S.C. Instal Pompe Grup S.R.L.

ATENŢIE: nu fac obiectul denunţării unilaterale a contractului:

 • produsele care prezintă modificari fizice, lovituri, ciobiri, zgârieturi, șocuri sau care prezintă defecţiuni din culpa cumpărătorului;
 • produsele care prezintă urme ale folosirii: zgârieturi, uzură componente, etc;
 • produsele care au fost desfăcute ori ale căror piese au fost înlocuite;
 • produsele nefuncţionale care fac obiectul reparaţiilor sau înlocuirii lor în baza certificatului de garanţie,
 • produsele executate dupa specificațiile consumatorului sau personalizate la cererea acestuia (conform art.10 din OG 130/2000 republicată)
 • produsele consumabile (ceară, ulei de intretinere, produse de curățare, bioactivatori, etc)

În baza unui raport de evaluare, se pot returna și produsele considerate folosite, la preț redus, cu acordul ambelor părți. Raportul este întocmit de un responsabil S.C. Instal Pompe Grup S.R.L.

Procedura de returnare:

In cazul în care dorești să returnezi un produs, te rugăm sa urmezi următorii pași:

Trimite cererea de retur pe e-mail - Trebuie explicat motivul, eventual și poze ale produsului.

Ambalează corespunzator produsul dupa confirmarea acceptării returului,  recomandăm în ambalajul original al acestuia unde este cazul, nedeteriorat, cu toate accesoriile primite, certificatul de garanție și o copie a facturii.  

Date de care trebuie ținut cont atunci când se returnează produsele comandate:

 • Produsele trebuie să fie în stare foarte bună, să nu fie folosite sau uzate; acestea se pot returna de preferinta in ambalajul original fara a fi deteriorate ori cu urme de lovituri.
 • Starea produselor achiziționate trebuie să fie la fel ca la achiziționarea / primirea lor. Orice semn de uzură existent pe produs, atrage anularea dreptului de returnare.
 • În cazul tuturor materialelor consumabile, folosirea lor (fie și numai o singură dată) nu mai permite returnarea lor.
 • Dacă produsele pe care ți le-am livrat au fost insoțite de eventuale cadouri, când returnezi produsele, trebuie să returnezi și cadourile.
 • Dacă ai cumpărat mai multe produse de același fel și vrei să le returnezi pe toate, doar unul dintre produse poate fi desigilat, restul de produse le putem accepta doar dacă sunt sigilate.
 • Carduri cadou - nu pot fi returnate.

Alte date specifice privitoare la situația și starea produselor sau pentru orice întrebări legate de procedura de retur nu ezita să ne contactezi la numarul de tel: +40 369 446 963 sau email: office@instal-pompe.ro

Acest serviciu este dedicat strict persoanelor fizice.

Confidențialitate

Informațiile de orice natură furnizate de către Cumpărător / Client Vânzătorului, vor rămâne în proprietatea Vânzătorului.

Nicio declarație publică, promovare, comunicat de presă sau orice alt mod de dezvăluire către terțe părți nu va fi facută de Cumpărător / Client cu privire la Comandă / Contract fără consimțămantul prealabil scris al Vânzătorului.

Prin transmiterea de informații sau materiale prin intermediul acestui site, oferiți Vânzătorului acces nerestricționat și irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afișa, modifica, transmite și distribui aceste materiale sau informații. Sunteți, de asemenea, de acord ca Vânzătorul să poată utiliza liber, în interes propriu, aceste idei, concepte, know-how-uri sau tehnici pe care ni le-ați trimis prin intermediul Site-ului. Instal Pompe Grup nu va constitui subiect de obligații referitoare la confidențialitatea informațiilor trimise, dacă legislația în vigoare nu prevede alte specificări în acest sens.

Prin înscrierea în baza de date a Instal Pompe Grup, Clientul / Cumpărătorul își oferă consimțământul expres, în limitele legislației în vigoare, de a fi contactat de către terți, parteneri ai Instal Pompe Grup: furnizori de servicii de marketing, alți furnizori de servicii; agenții de stat, guvernamentale sau asociații din domeniul asigurărilor, atunci când legislația specifică prevede acest lucru; alte companii cu care Instal Pompe Grup poate dezvolta programe comune de ofertare pe piață a Bunurilor și / sau a Serviciilor, etc.

Publicitate

Newsletterele Instal Pompe Grup sunt transmise prin intermediul partenerilor specializați și agreați. Astfel, sunt asigurate confidențialitatea și securitatea informațiilor.

În momentul în care, Clientul își crează un Cont pe Site, are posibilitatea să își exprime acordul cu privire la primirea de Newslettere. Opțiunea cu privire la acordul emis de către Client, poate fi modificată în orice moment, prin contactarea Instal Pompe Grup în acest sens.

Renunțarea la primirea Newsletterelor de catre Client sau Cumpărător se poate face în orice moment folosind legătura special destinată din cadrul oricăror Newslettere.

Renunțarea la primirea Newsletterelor nu implică renunțarea la acceptul dat pentru prezentul Document.

Facturare – Plată

Prețurile Bunurilor și Serviciilor afișate în cadrul site-ului www.instal-pompe.ro includ T.V.A. conform legislației în vigoare.

Prețul, modalitatea de plată și termenul de plată sunt specificate în fiecare Comandă. Vânzătorul va emite catre Cumpărător o factură pentru Bunurile și Serviciile livrate, obligația Cumpărătorului fiind să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislația în vigoare.

Vanzătorul va transmite Cumpărătorului factura aferentă Comenzii ce contine Bunuri și / sau Servicii vândute de Instal Pompe Grup prin poștă electronică, la adresa de e-mail menționată de Cumpărător în Contul său.

Pentru o corecta comunicare a facturii aferente Comenzii, Cumpăratorului îi revin obligațiile de a-și actualiza ori de câte ori este cazul datele din Contul său și de a accesa informațiile și documentele aferente fiecărei Comenzi, existente în Cont.

Datele cardului de plata ale Clientului / Utilizatorului / Cumpărătorului nu vor fi accesibile pentru Instal Pompe Grup și nici nu vor fi stocate de către acesta, de către procesatorul de plăți integrat în Site, ci doar de către instituția de autorizare a Tranzacției sau o altă entitate autorizată să presteze servicii de stocare date de identificare a cardului, despre a cărei identitate Clientul / Utilizatorul / Cumpărătorul va fi informat, anterior introducerii datelor.

Pentru motive de securitate a Tranzacțiilor Clientul / Utilizatorul / Cumpărătorul este sfătuit să nu ramâna logat pe Site și să nu seteze opțiunea de logare automată pe dispozitivele mobile. Divulgarea parolei de acces în cont nu este permisă și se recomandă folosirea unei parole cu caracter puternic de securitate (de ex.: să conțină cel puțin opt caractere, incluzând litere mari, litere mici, cifre și caractere speciale).

LIivrarea bunurilor

Vânzătorul va asigura ambalarea corespunzătoare a Bunurilor și va asigura transmiterea documentelor insoțitoare.

Vânzătorul va efectua livrarea Bunurilor și Serviciilor numai pe teritoriul Romaniei.

 Garanții

Toate Bunurile comercializate de catre Instal Pompe Grup beneficiază de condiții de garanție conforme legislației în vigoare și politicilor comerciale ale producătorilor.

S.C. Instal Pompe Grup S.R.L., în calitate de vânzător al produselor, asigură garanția produselor achiziționate de dumneavoastră.

Vă rugăm să luați la cunoștință dispozițiile Certificatului de Garanție și să păstrați factura de achiziție, pentru eventuale reclamații privind lipsa de conformitate a produsului. Pentru orice reclamație, vă rugăm să ne trimiteți o sesizare în scris.

Informațiile și pictogramele privind compoziția și instrucțiunile de curățare și întreținere a produselor, se găsesc în descrierea produselor din pagina dedicată, pe www.instal-pompe.ro. Acestea sunt specifice fiecărui tip de produs.

Vă rugăm să consultați semnificația pictogramelor, pentru a identifica modalitățile de utilizare și întreținere specifice fiecărui tip de produs. 

Pentru acordarea garanției vă rugăm să consultați si să respectați instrucțiunile de curățare și întreținere specifice fiecărui produs.

Garanția devine inaplicabilă și S.C. Instal Pompe Grup S.R.L. nu poate fi făcută răspunzătoare de niciun fel de defect ce poate apărea datorită:

 • procesului de curățare / utilizare / întreținere care nu respectă instrucțiunile specifice fiecărui produs, indicate conform celor de mai sus;
 • depozitării sau utilizării produselor în condiții improprii;
 • decolorării ca urmare a expunerii la soare sau alte surse puternice de căldură;
 • deteriorării;
 • reparării sau modificării făcute de persoane neautorizate;
 • uzurii normale a produsului;
 • utilizării în condiții improprii, incorecte, de către consumator, altele decât cele pentru care produsul a fost proiectat.

Garanția Comercială

S.C. Instal Pompe Grup S.R.L. acordă consumatorului o garanție comercială independentă și suplimentară față de garanția acordată de lege. Garanția comercială nu acoperă lipsa de conformitate a produsului, neimputabilă consumatorului, existentă la momentul când au fost livrate produsele, pentru care se acordă garanția legală în conformitate cu prevederile Legii nr. 449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiile associate acestora si cu cele ale Ordonanței de Guvern nr. 21/1992 privind protecția consumatorului. Drepturile conferite prin lege consumatorului nu sunt afectate prin garanția comercială adițională oferită prin prezentul Certificat de garanție.

S.C. Instal Pompe Grup S.R.L. asigură o garanție comercială de 2 ani pentru produse si 12 luni pentru accesorii calculate de la data cumpărării produselor, pentru deficiențe neimputabile consumatorului, cu condiția respectării recomandărilor de utilizare şi întreținere.

în cazul neconformității produsului, consumatorul are dreptul de a solicita S.C. Instal Pompe Grup S.R.L. repararea produsului, înlocuirea acestuia sau, după caz, restituirea contravalorii aferente produsului. în cazul unei reclamații, S.C. Instal Pompe Grup S.R.L. poate repara produsul, înlocui cu unul identic sau, dacă acesta nu este disponibil în stoc, cu un alt produs, cu posibilitatea plății sau restituirii unei diferențe de preț.

Dacă S.C. Instal Pompe Grup S.R.L. constată că produsul nu poate fi reparat, va proceda la înlocuirea acestuia. în cazul în care produsul nu este disponibil iar consumatorul nu dorește înlocuirea produsului defect cu un alt produs, S.C. Instal Pompe Grup S.R.L. va rambursa consumatorului contravaloarea produsului, în termen de maxim 14 (paisprezece) zile calendaristice de la data primirii reclamației scrise și a produsului în cauză.

Orice măsură reparatorie nu poate depăși 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data la care consumatorul a adus la cunoștința S.C. Instal Pompe Grup S.R.L. lipsa de conformitate a produsului.

 • Deteriorările produselor, care nu au fost aduse la cunoștința S.C. Instal Pompe Grup S.R.L. în momentul recepționării produsului de către consumator, în vederea acordării garanției, nu sunt acoperite de garanție. Intervențiile neautorizate asupra produsului, nerespectarea instrucțiunilor de întreținere și curățare, precum și utilizarea acestuia în alte condiții decât cele pentru care a fost conceput conduce la anularea garanției.
 • Uzura excesivă apărută în urma lovirii sau frecării cu alte materiale, suprafețe sau expunerii la soare sau la temperaturi ridicate, nu sunt acoperite de garanție.
 • Deteriorările apărute ca urmare a contactului cu apă, zăpadă, solvenți, combustibili, nisip, smoală, bitumul moale sau alte materiale corozive nu sunt acoperite de garanție. 

  Transferul proprietății bunurilor

Proprietatea asupra Bunurilor va fi transferată la livrare, dupa efectuarea plății din partea Cumpărătorului în locația indicată în Comandă (înțelegând prin livrare – semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier sau semnarea de primire pe factura fiscală în cazul livrărilor efectuate de personalul Vânzătorului).

Răspundere

Vânzătorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumparatorul sau oricare terță parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către Vanzător a oricărei din obligațiile sale conform Comenzii și pentru daune care rezultă din utilizarea Bunurilor și Serviciilor după livrare și în special pentru pierderea acestora.

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Instal Pompe Grup are obligația de a administra în condiții de siguranța și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizezi. Colectarea și gestiunea acestor date se face în conformitate cu Politica de Confidentialitate.

Forța majoră

Nici una din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare la termen și / sau în mod corespunzător, total sau parțial este datorată unui eveniment de forță majoră. Forța majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părților și care nu poate fi evitat.

Dacă în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți incetarea de plin drept a Contractului fără ca vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte alte daune-interese.

Legea aplicabilă – Jurisdicția

Prezentul Contract este supus legii române. Eventualele litigii apărute între Instal Pompe Grup și Clienți / Cumpărători se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătoresti române pe a cărei rază teritorială se află sediul Instal Pompe Grup.

Copyright Instal Pompe 2021. Toate drepturile rezervate

Web Design by Media Serv